DigiTOP-hankeDigiTOP - Digitaaliset ratkaisut erityiseen tukeen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke, jonka toteutusaika on 1.2.2016-31.12.2017. Hanke kuuluu nuorten työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen uudistamisen toimenpideohjelman Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla -kokonaisuuteen.

Hankkeen avulla pyritään kehittämään kaikille opiskelijoille soveltuvia, esteettömiä sekä opiskelijoiden erityiset tuen tarpeet huomioivia digitaalisia ratkaisuja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen tueksi. 

Tavoitteena on  
  1. Kehittää digitaalisten välineiden käytön pilotointien pohjalta pedagogisia toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) tukemiseen ja ohjaamiseen.  
  2. Lisätä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajien (työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien sekä oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön) osaamista digitaalisten välineiden käyttämiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisessa ja ohjaamisessa. 
  3. Tukea digitaalisilla ratkaisuilla yksilöllisiä opintopolkuja ja yksilöllisiä oppimisen tapoja sekä parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua.  
  4. Lisätä ja vahvistaa digitaalisilla ratkaisuilla työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjausta ja parantaa sen laatua.  
  5. Ottaa käyttöön erilaisia digitaalisia välineitä ja sovelluksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) tukemiseen ja ohjaamiseen sekä kehittää ja pilotoida tähän liittyen niiden pedagogisia käyttötapoja.  
  6. Kokemusten ja kehittämistyön tulosten (pedagogisten toimintatapojen ja mallien) jakaminen ja levittäminen hankeverkostossa ja verkossa sekä hankeverkoston oppilaitosten muille alueellisille ja valtakunnallisille hanke- ja yhteistyöverkostoille. 

Hanke toteutetaan ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkoston (AMEO-verkosto) yhteistyönä. Hankeverkoston oppilaitokset ovat Kiipulan ammattiopisto (hankkeen hallinnoja), Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Optima ja Validia Ammattiopisto.

Lisätietoja: TVT-päällikkö Riikka Vanninen, Kiipulan ammattiopisto, etunimi.sukunimi@kiipula.fi Ei kommentteja:

Lähetä kommentti